טופס פתיחת לקוח חדש - קבוצת שי מגן

פרטי לקוח

כתובותפרטי התקשרות

בחרו אמצעי תשלום

פרטי בנק
נא לצרף אישור ניהול חשבון:
אישור מורשה חתימה בחברה:


גורם מאשר מטעם החברה