מתקני הרמה אחרים

מתקני הרמה בעלי תכונות מיוחדות כגון משקל קל וקטני מידות לפתרון בעיות הרמת אדם או ציוד במקומות בהם הגישה מוגבלת מסיבות שונות.

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 5.34 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 9.86 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 12 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 9 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 10 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 12 מטר