FIX Frame  •  ROTO  

מעמיסים טלסקופיים - MERLO

MERLO  מותג פרימיום בינלאומי מוביל.
מעמיסים טלסקופיים בתצורת  ROTO ו-  Fix Frame – כלים חדשניים ומתקדמים.
כלים קומפקטיים וחסכוניים השוקלים פחות אך יציבים הרבה יותר !

FIX Frame  •   ROTO

מעמיסים טלסקופיים - MERLO

MERLO  מותג פרימיום בינלאומי מוביל.
מעמיסים טלסקופיים בתצורת  ROTO ו-  Fix Frame – כלים חדשניים ומתקדמים.
כלים קומפקטיים וחסכוניים השוקלים פחות אך יציבים הרבה יותר !

›  כלים נוחים, בטוחים וקלים במיוחד לתפעול
› צריכת דלק נמוכה
› כלים פנורמיים – בעלי שדה הראיה הרחב ביותר בשוק
› יכולת ייחודית לצידוד קלשונים
› הכלים הכי מהירים בביצוע פעולות הידראוליות
› מהירות נסיעה גבוהה
› חסכוניים בתפעול ובתחזוקה
› מגוון אביזרי קצה מקוריים ובטיחותיים

FIX Frame

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P27.6 Plus

גובה עבודה:   6 מ'
משקל הרמה:  2.7 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
TF33.7

גובה עבודה:    7 מ'
משקל הרמה:   3.3 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
TF 30.9

גובה עבודה:    9 מ'
משקל הרמה:   3 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P72.10

גובה עבודה:   10 מ'
משקל הרמה: 7.2 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P40.13 Plus

גובה עבודה:    13 מ'
משקל הרמה:   4 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P40.14 Plus

גובה עבודה:    14 מ'
משקל הרמה:   4 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P40.17 Plus

גובה עבודה:   17 מ'
משקל הרמה:  4 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P50.18 Plus

גובה עבודה:   18 מ'
משקל הרמה:   5 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
P120.10 HM

גובה עבודה:   9.8 מ'
משקל הרמה:  12 טון

ROTO

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 40.16

גובה עבודה:    16 מ'
משקל הרמה: 4 טון

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 40.18

גובה עבודה:   18 מ'
משקל הרמה: 4 טון

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 50.21

גובה עבודה:   21 מ'
משקל הרמה: 5 טון

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 70.24

גובה עבודה:   24 מ'
משקל הרמה: 7 טון

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 50.26

גובה עבודה:  26 מ'
משקל הרמה: 5 טון

MERLO | FIX frame

מעמיס טלסקופי
ROTO 70.28

גובה עבודה:  28 מ'
משקל הרמה:   7 טון

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 50.30

גובה עבודה:  30 מ'
משקל הרמה: 5 טון

MERLO | ROTO

מעמיס טלסקופי
ROTO 50.35

גובה עבודה:   35 מ'
משקל הרמה: 5 טון