מתקני הרמה אחרים

מתקני הרמה בעלי תכונות מיוחדות כגון משקל קל וקטני מידות לפתרון בעיות הרמת אדם או ציוד במקומות בהם הגישה מוגבלת מסיבות שונות.

מתקני הרמה אחרים

במת הרמה חשמלית
בדחיפה ידנית

AIRO XLP5E

גובה עבודה: 5.34 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 9.86 מטר

מתקני הרמה אחרים

תורך הרמה אנכי נייד
 לגובה 12 מטר

Piaf 12E

גובה עבודה: 12 מטר

מתקני הרמה אחרים

תורן הרמה חשמלי אנכי
בדחיפה ידנית

Genie AWP30S

גובה עבודה: 11 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 9 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 10 מטר

מתקני הרמה אחרים

גובה עבודה: 12 מטר