מגדלי תאורה

מגדלי תאורה - LUXTOWER

LUXTOWER איטליה יצרנית מגדלי התאורה
במגוון גדלים מסוג LED בעלי עוצמת תאורה גבוהה מאוד, דיזל אלטנטור
וצריכת סולר מינורית.

מגדלי תאורה LUXTOWER

מגדלי תאורה - LUXTOWER

LUXTOWER איטליה יצרנית מגדלי התאורה במגוון גדלים מסוג LED בעלי עוצמת תאורה גבוהה מאוד, דיזל אלטנטור וצריכת סולר מינורית.

מגדלי תאורה

WANCO

מגדל תאורה
WLTT-4

עוצמת תאורה:
4X400 LED

WANCO

מגדל תאורה
WLTL

עוצמת תאורה: 
4X400 LED

LUXTOWER

מגדל תאורה
LUX M 11

עוצמת תאורה: 
 
4X300W LED

LUXTOWER

מגדל תאורה
LUX M 12

עוצמת תאורה: 
 
6X150W LED

LUXTOWER

מגדל תאורה
LUX S 10

עוצמת תאורה: 
 
6X50W LED

LUXTOWER

מגדל תאורה
LUX H 11

עוצמת תאורה: 
 
4X300W LED